Na mapie fotoradarowej Mazowsza pojawiły się nowe miejsca objęte automatyczną kontrolą prędkości. Na warszawskim odcinku trasy S8 kierowców kontrolują już odcinkowe pomiary prędkości.


W dniu 23 listopada 2021 po zakończonych testach, ruszyły kontrole na trasie S8 z wykorzystaniem odcinkowych pomiarów prędkości. Kontrole prowadzone są pomiędzy ul. Łabiszyńską w Warszawie a ul. Szpitalną w Markach oraz między węzłem Warszawa Zachód a miejscowością Blizne Łaszczyńskiego. Pomiary są prowadzone w obu kierunkach na wszystkich nitkach głównego ciągu trasy S8. Na kontrolowanych odcinkach, pojazdy osobowe mogą poruszać się z prędkością do 120 km/h, a ciężarowe z prędkością do 80 km/h. Kierowcy nie powinni być zaskoczeni kontrolami. O prowadzonych pomiarach informują ich odpowiednie znaki.

W sumie zainstalowano 30 kamer, które kontrolują łącznie 14 km trasy S8. Na podstawie czasu wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka drogi system automatycznie określi jego średnią prędkość. Funkcjonalność systemu umożliwi przyporządkowanie do pojazdu, którym przekroczono prędkość, szeregu danych, w tym m.in.: miejsca, daty i czasu pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalnej dozwolonej prędkości. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Odcinek: węzeł Warszawa Zachód - Blizne Łaszczyńskiego

Odcinek: węzeł Warszawa Zachód - Blizne Łaszczyńskiego

 

Odcinek: pomiędzy ul. Łabiszyńską w Warszawie a ul. Szpitalną w Markach

Odcinek: pomiędzy ul. Łabiszyńską w Warszawie a ul. Szpitalną w Markach


Kluczową zaletą odcinkowych pomiarów prędkości jest możliwość nakłonienia kierowców do ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanego odcinka, co istotnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu. Koszt montażu urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na trasie S8 wyniósł blisko 4 mln zł.

Co to jest Odcinkowy Pomiar Prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości (w skrócie OPP) – system służący do rejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów na kontrolowanym odcinku drogi. W przeciwieństwie do fotoradaru, nie mierzy prędkości w kontrolowanym punkcie, ale sprawdza średnią prędkość na wyznaczonym odcinku. Na początku i końcu kontrolowanego odcinka ustawione są aparaty fotograficzne lub kamery rejestrujące wszystkie pojazdy. System automatycznie odczytuje numery rejestracyjne i oblicza czas przejazdu pomiędzy sprawdzanymi punktami. Na jego podstawie obliczana jest średnia prędkość. Jeśli jest wyższa od dozwolonej, kierowca otrzymuje mandat na takiej samej zasadzie jak w przypadku zdjęcia z fotoradaru. System jest o tyle skuteczny, że działa przez całą dobę i bez względu na warunki pogodowe – jeśli widoczność jest ograniczona, kamery namierzają auto za pomocą podczerwieni.

Jak wygląda oznakowanie OPP?

Odcinkowy pomiar prędkości oznakowany jest dwoma znakami. Pierwszy z nich, znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” wskazuje początek fragmentu drogi objętego odcinkowym pomiarem prędkości. Drugi ze znaków to znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”, który wskazuje koniec fragmentu drogi objętego odcinkowym pomiarem prędkości.

Znak D51a oraz D51b oznaczający odcinkowy pomiar prędkości


Co to jest CANARD?

CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) – jednostka Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, utworzona w celu centralizacji i automatyzacji nadzoru nad ruchem drogowym. Nadzór odbywa się w oparciu o fotoradary (stacjonarne i mobilne, zamontowane na pojazdach), urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości oraz rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Materiał zarejestrowany przez urządzenia jest przesyłany drogą elektroniczną do centrali systemu, w której przeprowadzane jest postępowanie mandatowe.Źródło:

https://www.gov.pl/web/gitd/ruszyly-kontrole-na-s8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odcinkowy_pomiar_pr%C4%99dko%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/CANARD
https://www.openstreetmap.org

Dołącz do dyskusji na temat tego artykułu (1 odp.)

Okazje - Pilne - Promocje